libravirtua-button ontime-button
2016. január 21., csütörtök 00:00

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A VOLÁN ELEKTRONIKA ZRT. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködve fejlesztett ki a Viziközművek működtetéséhez mobil integrációs platformot

2016.01.05.

A VOLÁN ELEKTRONIKA Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem konzorciumban együttműködve 152 343 011 Ft-ot nyert el az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című pályázati felhíváson. Az elnyert támogatást a vállalkozás a viziközművek működtetéséhez szükséges mobil integrációs platform kifejlesztésére fordította.

 

A Volán Elektronika Zrt. 1987 óta foglalkozik a víziközmű szolgáltatók vállalatirányítási rendszerét támogató informatikai háttérmegoldások létrehozásával. Ez az integrált informatikai rendszer nemcsak a gazdaságirányítási modulokat tartalmazza, hanem magában foglalja a közműszolgáltatók szolgáltatási alrendszereit: a számlázást, behajtást komfortos, az adott területnek maximális mértékben megfelelő részrendszerek formájában.

Az All-In-Mobile mobil integrátor platform újdonságtartalmát az egységes, integrált, személyre szabott víziközmű-szakmai, gazdasági, és az egységes és célzott felhasználói tájékoztatási platform létrehozása, a feladatok mobil eszközökre történő publikációs lehetőségének megteremtése jelenti. A koncepció alapját az egységes, a heterogén alrendszerekből táplálkozó adatbázis létrehozása, és az egységes adatbázisból, az interface‑ek segítségével történő adatkinyerés, betöltés jelenti. Az integrátor platform képes szabványos csatolókon keresztül kapcsolatot teremteni ERP rendszerekkel, Műszaki információs Rendszerekkel, valamint az interface-eken keresztül fogadott adatokat képes publikálni mobil kliensek irányába. Az egységesítés lehetőséget biztosít a víziközmű-szolgáltatók számára ahhoz, hogy a szakmai és gazdasági rendszereikben szereplő adataikat mobil eszköz irányába publikálhassák. Mindezt egy szabványos eszközöket használó platform segítségével teremtette meg a konzorcium.

Projektünk 2014.01.01-én kezdődött a rendszer megtervezésével és 2015.12.31-én ért véget a felhasználói tesztekkel és hibajavításokkal.

 

Kategória: LIBRA Híreik
2016. január 07., csütörtök 00:00

Évzárás - évnyitás tennivalók

Tisztelt Ügyfelünk!

A szokásos évzáró-évnyitó tevékenységhez támogatást nyújtó áttekintő táblázatunkat a
http://librawiki.mve.hu/mediawiki oldalon találja.
Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük hívja az ügyfélszolgálatunkat - +36 1 255 3939, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

Kategória: LIBRA Híreik

A 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet módosította a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletet és előírt, egy minden számlázó programban kötelező funkciót, adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás néven, 2016. január 1-től.

A LIBRA szoftvercsalád rendszereit a rendelet megjelenését követően már áprilisban elkezdtük felkészíteni a rendeletben előírt funkció megvalósítására.

NAV közleménye: Számlázó programok "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkciója.
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/A_szamlazo_programok_20151007.html a 2106-os változással kapcsolatban

A LIBRA3s-ben megvalósított új funkció, a rendelettel összhangban, a 2016-os verziókban (LIBRA3s ver. 2.7.0, vagy magasabb), jelenik meg. Az új verzió változás követését a szokásos helyen a LIBRAWIKI oldalon olvashatják el részletesen

http://librawiki.mve.hu/mediawiki/

Kategória: LIBRA Híreik
2015. június 26., péntek 00:00

Pályázati közlemény

Kedvezményezett neve:
VOLÁN ELEKTRONIKA Zrt. és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projekt címe:
All-In-Mobile mobil integrátor platform kifejlesztése

Szerződött támogatás összege:
152.343.011 Ft

Támogatás mértéke:
65,22%

A projekt bemutatása:
A projekt célja egy olyan mobil integrációs platform fejlesztése, amely a terepi feladatok ellátását a műszaki, szolgáltatási, értékesítési és gazdálkodásirányítási területen egyaránt támogatja. A platform integrálja a térinformatikai és műszaki információs rendszer funkcionalitásait, a gazdálkodásirányítási rendszerhez kapcsolódó feladatmegoldásokat, valamint a szakma-specifikusnak tekinthető leolvasási, számlázási és kiegyenlítési folyamatokat egyaránt. Ez a platform egy olyan integrált szolgáltatás alapvető eszköze, amely a végső célként meghatározható komplex rendszer technológiai input-infrastruktúráját képezi. A helyzetfelméréstől az ellenőrzésen, elemzésen, értékelésen és döntéshozatalon át a teljes körű lefedettséget biztosító megoldás az operatív döntéshozataltól a hosszú távú tervezésig átfogja a víziközművek működtetéséhez szükséges informatikai megoldásokat akár a napi munkáról, akár az időnként bekövetkező előre nem látható rendkívüli helyzetekről van szó. A víziközmű-üzemeltetést közvetlenül irányító szervezet szintenként aggregálható információ-igényének teljesítése a terepen keletkező alapinformációk fogadásával, és rendszerezett, áttekinthető formában való megjelenítésével válik teljessé.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2015.12.31.

A projekt azonosítószáma:
PIAC_13-1-2013-0058

Az első munkaszakasz (2014.01.01-2014.12.31) eredménye:
Elsődleges feladatként megtörtént az adatmodell kialakítása, ez testesíti meg a mobil integrátor platform alapját, a top irányú megközelítés biztosíték arra, hogy stabil, megbízható rendszer alapja lehessen. Megtörtént a heterogén rendszerek egységesítése, integrációja. Az egyes rendszereken belül közös azonosítók, ill. törzsadatok használatával megteremthető az egységesen működő keretrendszer, amelyből a központi adatbázis megtáplálható. A létrehozott központi adatbázis fizikailag és logikailag biztosítja az integrátor platform működését. A fejlesztések során elsődlegesen az adatmodell fizikai létrehozása a cél, valamint adatbázis szinten az adatbázis karbantartó funkciók fejlesztése, amelyek segítségével konzisztens marad a központi adatbázisban lévő adathalmaz.

Kategória: LIBRA Híreik
2015. március 03., kedd 00:00

Duális képzés támogatása

A Libra Szoftver Zrt. szerződést kötött a Budapesti Gazdasági Főiskolával, duális képzés támogatására vonatkozóan. A szerződésünk szerint az adott képzési módban fogunk szerepet vállalni, és a gyakorlati képzés keretében 1-2 hallgató számára szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítunk.

Kategória: LIBRA Híreik

A harmadik munkaszakasz eredményei

A harmadik munkaszakaszban (2013.10.01-2014.12.31) elkészült a Projekt Alapító Dokumentum, és a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése befejeződött. 2013. november 11-12-én bemutatót tartottunk a Bus-Eye alkalmazás koncepciójáról, és ismertettük az elkészült fejlesztéseket. A Bus-Eye rendszerhez kapcsolódó dokumentáció-készítés véget ért. A Rendszer-kézikönyv, az Üzemeltetői kézikönyv és a Felhasználói kézikönyv is a fejlesztési fázis lezárása utáni aktuális állapotnak megfelelő információkat tartalmazza. Megtörtént az alkalmazás mobil applikációinak kifejlesztése iOS, Windows és Android platformokra is. Megvalósult a K+F eredmények gyakorlatba való átültetésének megtervezése. A reprezentatív mintavétel óta eltelt időszak azt támasztja alá, hogy az egyes dinamikus flottakövető alkalmazások köre a régió valós idejű üzleti folyamatainak és a társadalmi kitettségnek a függvénye.

Az utazói szokások második felmérése is lezajlott. Ez a felmérés az utasok elvárásaira fókuszált. A mobiltelefonos, a közösségi közlekedés használatát segítő alkalmazás fejlesztéséhez olyan kérdőív készült, amelynek célja a potenciális felhasználók körének és igényeinek megismerése volt. Az eredmények alapján az alkalmazás funkcionalitását az elvárásokhoz lehetett igazítani. A kérdőív készítésekor alapvető igény volt, hogy rövid legyen, azaz néhány perc alatt ki lehessen tölteni, és a kérdéseket egyszerűen meg lehessen válaszolni. Megkezdődött az információszolgáltatás-típusok meghatározása is. Az információszolgáltatási típusok vonatkozásában két szempont szerint képeztünk kategóriákat.

Megtörtént a program működéséhez szükséges menetrendi és megállóhelyi adatbázisok beszerzése és alkalmazásba vétele.

Összességében elmondható, hogy a fejlesztés megvalósult, a pályázat célja teljesült, 2014.12.31-én sikeresen záródott a projekt.

Kategória: LIBRA Híreik
2015. január 22., csütörtök 00:00

Sikeres átadás az EKÁER felé

A Libra felkészült arra, hogy az EKÁER rendszer bevezetéséből adódóan az ügyfeleinknél megnövekedett adminisztrációs terhet a lehető legnagyobb mértékben csökkentse. Ennek érdekében sikeresen teszteltük az EKÁER felé az xml fájl átadását.

Kategória: LIBRA Híreik

 

2014-ben négy intézményben, összesen 209 speciális vagy rászoruló gyermeknek hozta el a Libra a Karácsonyt.

Kategória: LIBRA Híreik

2014. december 5-én ellátogatott a Volán Elektronika Irodaházába a Mikulás, hogy megajándékozza a Libra Szoftver és Volán Elektronika dolgozóinak gyermekeit, unokáit.

Kategória: LIBRA Híreik

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2014. október 1-től hatályba lépő módosítása alapján
„11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.”

Kategória: LIBRA Híreik

Ajánlatkérés

Lépjen velünk kapcsolatba! Kérje vállalatára szabott megoldásunkat!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com